Phân công tổ chức Đại hội chi bộ điểm; phân công dự đại hội chi bộ trực thuộc
Phân công tổ chức Đại hội chi bộ điểm; phân công dự đại hội chi bộ trực thuộc

 

Văn phòng Đảng ủy

THÔNG BÁO CÙNG CHUYÊN MỤC