Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Hội thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Nghiên cứu sinh Lê Văn Hiếu bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Ươm mầm “Hạt giống đỏ”
Đại hội chi bộ khoa Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2022 Đại hội quyết tâm, đoàn kết và đổi mới toàn diện
Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên thành công tốt đẹp!
Đại hội Đảng bộ trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Chi bộ lần thứ IV khoa Văn – Xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2017