Đảng bộ Trường ĐH Khoa học - ĐHTN

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 208 3904320

Fax:

Email: vpdanguy@tnus.edu.vn

Website: danguy.tnus.edu.vn