Kế hoạch kiểm tra 01 năm việc xây dựng, triển khai thực hiện các Đề án toàn khóa của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên và Đảng bộ Trường Đại học Khoa học, nhiệm kỳ 2015-2020
Kế hoạch kiểm tra 01 năm việc xây dựng, triển khai thực hiện các Đề án toàn khóa của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên và Đảng bộ Trường Đại học Khoa học, nhiệm kỳ 2015-2020

 

Văn phòng Đảng ủy

THÔNG BÁO CÙNG CHUYÊN MỤC