Quyết định về việc ban hành Quy trình bổ sung Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đại học Khoa học
Quyết định về việc ban hành Quy trình bổ sung Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đại học Khoa học

 

Văn phòng Đảng ủy