Trường Đại học Khoa học tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Sáng ngày 23/03, Đảng ủy Trường Đại học Khoa học đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Văn Đăng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Giám hiệu; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, cùng toàn thể đảng viên, CBVC,NLĐ Trường Đại học Khoa học (ĐHKH). Đồng chí Lê Quang Dực – nguyên UV. BTV Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giảng viên Trường Đại học Khoa học làm báo cáo viên cho hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai thực Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày, 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – UV. BTV Đảng ủy Trường Đại học Khoa học đã triển khai Kế hoạch số 353-KH/ĐU ngày 10/3/2022 của Đảng uỷ Trường Đại học Khoa học về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khaithực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung  ương Đảng Khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Trường Đại học Khoa học tin tưởng sẽ thực hiện tốt các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung  ương Đảng khóa XIII, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Khoa học ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

TNUS MEDIA