Hội nghị: Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022
Sáng ngày 12/01/2022, Đảng bộ Trường Đại học Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022 bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc đã được biểu dương, khen thưởng.

Tham dự hội nghị trực tiếp tại Hội trường Trường Đại học Khoa học có sự hiện diện của GS.TS. Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ chủ chốt Trường Đại học Khoa học (ĐHKH). 

Trong khuôn khổ Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Báo cáo nêu rõ: Trong năm vừa qua, dù đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức do đại dịch COVID-19, nhưng nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ cùng với sự chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Đảng bộ Trường ĐHKH đã vượt qua khó khăn và gặt hái được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Năm 2022, trên cơ sở các mặt hoạt động: Công tác xây dựng Đảng; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.... Đảng bộ Trường Đại học Khoa học sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS. Phạm Hồng Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHTN đã đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Trường ĐHKH đã đạt được trong năm 2021. Giáo sư nhấn mạnh vào các nội dung: những khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 và các giải pháp; tầm quan trọng của công tác Đảng trong các cơ sở GDĐH; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHKH lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác kiểm tra, giám sát…GS.TS. Phạm Hồng Quang đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động của Trường Đại học Khoa học nói riêng và Đại học Thái Nguyên nói chung cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, chức năng nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

TNUS MEDIA