Lịch họp chi bộ tháng 7 năm 2023
Triển khai cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Kế hoạch kiểm tra chuyên đề quý 2 năm 2023
Kế hoạch làm việc với bộ phận tham mưu giúp việc của Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Khoa học
Lịch họp chi bộ tháng 6 năm 2023
Lịch họp chi bộ tháng 5 năm 2023
Thông báo Lịch kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2023
Lịch họp chi bộ tháng 4 năm 2023
Kế hoạch kiểm tra nhận thức Đảng năm 2023
Lịch tổ chức Kết nạp Đảng đợt 1 năm 2023
Thông báo v/v tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới năm 2023
Lịch họp chi bộ tháng 3 năm 2023