Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Đại học Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028
Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Đại học Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Văn phòng Đảng ủy

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC