Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên khoái VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên khoái VI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Văn phòng Đảng ủy

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC