Hướng dẫn Quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên và cấp cơ sở
Hướng dẫn Quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên và cấp cơ sở

 

Văn phòng Đảng ủy

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC