Thông báo tổ chức học tập; phối hợp tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Thông báo Lịch kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2022
Kế hoạch làm việc với các bộ phận tham mưu giúp việc của Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ trường Đại học Khoa học
Kế hoạch kiểm tra 02 năm việc triển khai thực hiện các Đề án toàn khóa của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên và Đảng bộ trường Đại học Khoa học, nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng đối tượng kết nạp đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022
Thông báo về việc tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới năm 2022
Thông báo lịch kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2022
Danh sách cán bộ tham dự tập huấn về nghiệp vụ công tác đảng viên
Thông báo về việc kiểm tra nhận thức về Đảng
Công văn về việc tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022
Thông báo về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
Quyết định công nhận kết quả đánh giá TCCS đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021