Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày 31/8/2017, Đảng ủy Trường Đại học Khoa học đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tới dự Hội nghị Đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn – Uỷ viên BTV Đảng ủy Đại học Thái nguyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí đã được nghe đồng chí Lê Quang Dực – Nguyên Ủy viên BTV, nguyên trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên trao đổi các nội dung về: Nghị quyết số 10-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 

 

Đồng chí Lê Quang Dực nguyên Ủy viên BTV, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, báo cáo viên tại Hội nghị

 

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên của Nhà trường thống nhất nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ đó mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên có tư duy và hành động cụ thể để triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết tại đơn vị. Đồng thời, xây dựng chương trình trọng tâm trọng điểm, có giải pháp khả thi cũng như lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các đơn vị để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5./.

Văn phòng Đảng ủy