Đảng ủy trường Đại học Khoa học triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
Chiều 24/01/2018, Đảng ủy trường Đại học Khoa học đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6, khóa XII đến toàn thể cán bộ viên chức, đảng viên của Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Quang Dực – Nguyên UV. BTV, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên truyền đạt những nội dung cơ bản của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII:

1.  gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

2.  Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

3. Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”;

4. Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

 

Đồng chí Lê Quang Dực, Nguyên UV.BTV, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên báo cáo viên cho Hội nghị

 

Thông qua việc quán triệt, học tập Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, từ đó làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đến đoàn viên, hội viên và toàn thể CBVC và HSSV trong toàn Đảng bộ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đề ra.

Các cán bộ viên chức, đảng viên tham dự học Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Văn phòng Đảng ủy

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC