Đảng ủy trường Đại học Khoa học tổ chức kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2018
Ngày 09/5/2018, Đảng bộ trường Đại học Khoa học đã tiến hành kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2018.

Các quần chúng ưu tú tham gia lớp kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2018

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, thời gian qua Đảng bộ trường Đại học Khoa học đã luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, học sinh sinh viên.

Đảng bộ đã lãnh đạo các chi bộ, đơn vị và đoàn thể chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào thiết thực, đa dạng về hình thức và nội dung, có ý nghĩa giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, viên chức, học sinh sinh viên tích cực công tác, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống. 

Qua đó, Đảng bộ phát hiện bồi dưỡng, lựa chọn và giới thiệu những quần chúng ưu tú là cán bộ, học sinh sinh viên có đủ điều kiện tham gia lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”. Sau khi được nhận chứng chỉ lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” do Đảng ủy Đại học Thái Nguyên tổ chức, các quần chúng ưu tú phải trải qua đợt kiểm tra nhận về Đảng do Đảng ủy trường Đại học Khoa học tổ chức.  

Tham gia kiểm tra nhận thức về Đảng đợt này có 62 quần chúng ưu tú, trong đó có (04 cán bộ và 58 sinh viên). Trước khi tiến hành kiểm tra nhận thức, các quần chúng đã được trang bị bộ câu hỏi và đáp án về Đảng và xây dựng Đảng do Ban tuyên giáo Đảng ủy trường Đại học Khoa học biên soạn. Kết quả: 57 quần chúng đạt; 05 quần chúng không đạt.

Thông qua đợt kiểm tra nhận thức về Đảng nhằm tiếp tục giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ cho quần chúng có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tôn chỉ, mục đích, về lý tưởng của Đảng, giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một số hình ảnh của các thầy cô trong buổi phỏng vấn:

Văn phòng Đảng ủy

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC