Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ

04/04/2017 Xem: 700 lần
Căn cứ kế hoạch số 34-KH/TU ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng; Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên; Đảng ủy trường Đại học Khoa học đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng.

Ngày 3/4/2017 Trường Đại học Khoa học đã tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt và 100 sinh viên đại diện cho CBVC, HSSV trong toàn Trường.

 

 

Sau nghi thức chào cờ, đồng chí  – Bí thư Đảng ủy đã điểm lại kết quả hoạt động trong tháng 3/2017 và phương hướng hoạt động tháng 4/2017 của Nhà trường, đồng thời đồng chí nhấn mạnh việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ hàng tháng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang lại tinh thần, ý thức trách nhiệm cũng như định hướng tư tưởng cho mỗi cán bộ, viên chức, học sinh sinh viên của Nhà trường bắt đầu một tháng học tập và làm việc hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.