Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường ĐHKH nhiệm kỳ 2020-2025
Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường ĐHKH nhiệm kỳ 2020-2025

 

Văn phòng Đảng ủy