Hội nghị triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

18/01/2017 Xem: 796 lần
Chiều ngày 17/01/2017, Đảng ủy trường Đại học Khoa học đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ đảng viên. Đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng trường ĐHKH dự và chủ trì Hội nghị.

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy nêu rõ: Việc ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều điểm mới. Một trong những trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm…, sẽ tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Quang Dực – Nguyên UV. BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên truyền đạt những nội dung cơ bản và những điểm mới của Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thay thế cho Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011. Với những yêu cầu đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh với những nội dung gắn với công việc hàng ngày tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động và từng việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên. Có thể nói, Chỉ thị 05 - CT/TW đã tiếp tục kế thừa những kết quả từ quá trình thực hiện Chỉ thị số 03, nhưng có nội dung rộng, phong phú hơn, rõ ràng hơn và yêu cầu cũng cao hơn. Trong đó, trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong của Bác về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm. Từ đó, sẽ tạo khí thế mới, động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ viên chức trong Nhà trường.

     Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Đăng - Phó Bí thư Đảng ủy trường ĐHKH thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và giao nhiệm vụ cho các đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05; học tập nội dung chuyên đề năm 2017 cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và tuyên truyền rộng rãi trong CBVC, HSSV./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Văn phòng Đảng ủy